Lajmet e fundit

Biznesi

Hyrja në fuqi e paketës fiskale ka sjellë disa ndryshime për sa i përket ndërtesave të përdurura për qëllime tregtare dhe shërbime. Taksa për këto ndërtea është dyfishuar në të gjitha zonat. Po ashtu edhe taksa e ndërtesave në territore të miratuara si fshatra turistike. Përpara kjo taksë vjetore ishte 200 lekë/m2, ndërsa tashmë ajo është 400 lekë/m2. Ndërtesat që bëjnë pjesë në këtë kategori (ndërtesa që janë në pronësi apo në përdorim, në territore të miratuara për si fshatra turistike) kanë të njëjtën tkasë pavarësisht zonës se ku ndodhen.