Shërbimet / Shërbime për rezidenciale
RealEx është e angazhuar për të ofruar një shërbim të jashtëzakonshëm dhe të personalizuar në menaxhimin e pronës.

Ne përpiqemi të sigurojmë një nivel të lartë shërbimi dhe komunikimi që na lejon të dallohemi nga konkurenca dhe vazhdimisht të tejkalojnë pritjet e klientëve tanë. Menaxhimi i Pronave residenciale është një pjesë dinamike dhe e rëndësishme në RealEx. Punojesit tanë si ekspertët më të mirë Imobiliarë të trainuar në vend, e kthejnë procesin e blerjes, shitjes, qiradhënies apo qiramarrjes, në një proces transparent e të sigurtë për këdo që zghedh RealEx si bashkpuntorin e tij.

Ndryshimi jonë?

  • Ne e kuptojmë dhe respektojmë të gjithë procesin e menaxhimit të pronës.
  • Fushata marketingu profesionale dhe inovatore për promovimin e pronave.
  • Pronat për qira janë të ekspozuara dhe të marketuara njëlloj si ato për shitje duke perfshirë fotografi, ekspozim i pronës së printuar në vitrinë, reklamim në gazeta dhe revista, marketing online etj.
  • Të gjithë proceset e punës tonë janë të përshtatura për ta bërë më të lehtë dhe më të këndëshme marrëdhënien me klientët.
  • Studim dhe analizë krahasuese e tregut, e ndarë në fusha dhe zona të ndryshme në përputhje me nevojat e klientit.
  • Ne jemi të mirëinformuar për të gjithë kuadrin ligjor të pasurive të patundshme.
  • Antarët e stafit tonë janë të kënaqur dhe krenarë për punën që bëjnë. Puna e tyre shpërblehet kur ju mbeteni të kanaqur nga shërbimi që ata ofrojnë.
RealEx ka zhvilluar kulturën e përkatësisë, ku stafi është i sigurt se aspiratat e tyre personale dhe të biznesit janë të mbështetura në të gjitha mënyrat nga kompania.

Po kërkoni për dicka?
KLIKO këtu!